Politica de confidentialitate

Tehnologix Eng S.R.L., cu sediul in Hemeiuș, județul Bacău,în incinta parcului indistrial HIT, respectă și protejează intimitatea utilizatorilor platformelor sale. Prin prezentul document vă aducem la cunoștinta modul în care Tehnologix Eng S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (RGPD).

Scopul și temeiul legal al prelucrării

– Soluționarea cererilor dumneavoastră; vom utiliza datele dumneavoastră pentru a raspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmițeti în cadrul relației cu dumneavoastră. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră (Art. 6 alin. 1 lit.a si lit. b din RGPD). Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresa de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

– Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale impuse în sarcina Tehnologix Eng S.R.L. de catre legislația internă și internaționala și/sau de către autoritățile/instituțiile /organizațiile statale sau suprastatale. Temeiul prelucrării este art.6 alin. 1 lit.c din RGPD. În asemenea situații putem prelucra datele cu caracter personal de exemplu pentru: a oferi răspuns solicitarilor venite din partea autorităților publice (instanțe, organe de urmarire penală, în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate); pentru prevenirea fraudelor, a infracțiunilor și pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne incumbă potrivit legislației aplicabile în materie, cum ar fi legislația privind prevenirea spălării banilor; îndeplinirea obligațiilor privind înregistrarile și obligațiile cu caracter fiscal si contabil, proprii subscrisei; realizarea raportărilor cu autoritațile competente în domeniul sănătații; la derularea eventualelor controale efectuate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile; întocmire de documente de evidență primara.

– Prelucrare necesară în scopul unui interes legitim, cum ar fi: Exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătoresti, a notarilor publici, a altor autoritați publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutionează dispute, a avocaților, consultanților nostri; prevenirea accesului neautorizat la rețelele de comunicații electronice și a difuzării de coduri dăunatoare și oprirea atacurilor de blocare a serviciului, precum și prevenirea daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de comunicații electronice. Temeiul prelucrarii este art.6 alin. 1 lit.f din RGPD.

– Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității de promovare către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau înmânare directă de oferta, conform articolului 6 alineat 1, litera a din RGDP. 5

Destinatari ai datelor cu caracter personal

Încercam să limitam accesul la date al persoanelor din afara companiei noastre. Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să comunicăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos. Tehnologix Eng S.R.L. este supusă unor obligații legale, de reglementare și profesionale. Subscrisa poate dezvălui informații despre dumneavoastră acelor persoane față de care exista o obligație legală în acest sens, de exemplu, pot fi transmise date personale ale dumneavoastră către autorități ale statului sau către entitați care exercită o autoritate publică (instanțe, autorități publice, organe de urmarire penală, în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate).

– Pentru executarea contractului și realizarea serviciilor contractuale sau in virtutea îndeplinirii obligațiilor legale sau în scopul protejării unui interes legitim al subscrisei, unele dintre datele dumneavoastră pot fi dezvaluite către alte entitați juridice cum ar fi consultanți, parteneri comerciali ai subscrisei, avocați și executori (în masura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru, de exemplu în cazul recuperării unor debite restante sau în caz de litigiu între subscrisă și dumneavoastră), departamente interne; conducerea subscrisei.

– Autorități ale Statului, pe baza competențelor acestora prevazute de legea aplicabilă.

Transfer de date personale către state terțe sau organizații internationale

Nu transferăm date cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale. Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legatură cu transferul datelor dumneavoastră.

În situația în care aveți neclarități sau întrebări în legatură cu transferul datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în scris la adresa contact@lipesc.eu sau la urmatoarea adresă de corespondență: Str. Gării nr. 100, în incinta HIT Parc, clădirea A1, camera01-03, Hemeiuș 607235, județul Bacău, România.

Drepturile Dumneavoastră

Conform Legislației specifice interne și Comunitare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de:

– dreptul de acces la date

– dreptul la rectificare

– dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

– dreptul la restricționarea prelucrarii

– dreptul la portabilitatea datelor

– dreptul la opozitie

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în masura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.